فاطمه ازپافتاد و دست مولا بسته است/دست مولا بسته و بازوی او بشکسته بود
نظرات کاربران
UserName