خِلقت طینت تو بس که لطافت دارد/گر بریزند به پای تو گلستان هیچ است
نظرات کاربران
UserName