شب قدر به مقام و مرتبه از هزار ماه بهتر و بالاتر است
نظرات کاربران
UserName