در برج ولامهر جهان تاب علی(ع) است/ در شهر علوم نبی باب علی(ع) است
نظرات کاربران
UserName