از غم و اندوه شدم زیر و رو/ غیر خدایم به که روی آورم
نظرات کاربران
UserName