شب قدر است و طی شد نامه هجر/ سلام فیه حتی مطلع الفجر

نظرات کاربران
UserName