دعا بدون علی قابل اجابت نیست / که مهر اصل اجابت به هر دعاست علی(ع)
نظرات کاربران
UserName