ز پـور ملجم مردود کافر/ بخون شد غوطه ور ساقی کوثر

نظرات کاربران
UserName