باز امشب عشق تنها می شود / زخم سهم فرق مولا می شود
نظرات کاربران
UserName