هنگام نهادن قدم بر سر خاک /ديوار حرم به احترام تو شکافت
نظرات کاربران
UserName