خانه زاد حق ولادت يافت اندر خانه ي حق /حق به مرکز جا گرفت، باطل گريزان از ميان شد
نظرات کاربران
UserName