دل را ز شرار عشق سوزاند علی(ع)/ یک عمر غریب شهر خود ماند علی(ع)

نظرات کاربران
UserName