مرگ با عزت بهتراست از زندگی با ذلت
نظرات کاربران
UserName