ما، بعد هزار و چارصد سال هنوز/ با یاد لب تو آب را می نوشیم
نظرات کاربران
UserName