تاسوعا
در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند/ در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند
نظرات کاربران
UserName