خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی،پر ضیا/خنده ات چون دامنِ عرش خدا،مهدِ صفا

نظرات کاربران
UserName