گفتی:به تو گربگذرم ازشوق بمیری/قربان سرت،بگذر و بگذار بمیرم
نظرات کاربران
UserName