من غم و مهر حسین باشیر ازمادر گرفتم/روز اول کامدم دستور تاآخر گرفتم
نظرات کاربران
UserName