حسین
عالم همه قطره اند و دریاست حسین/خوبان همه بنده اند و مولاست حسین
نظرات کاربران
UserName