چه بگویم که غمت ماضی استمراریست / ثانیه ثانیه جاری ترو بی پایان تر…
نظرات کاربران
UserName