سيل در پاکستان
سيل سال 2010 پاکستان که در ماه جولاي به دنبال باران هاي موسمي سنگين، ايالت هاي پاختاکور، سند، پنجاب و بلوچستان و.. را فرا گرفت. در اين سيل بي سابقه حدود دو هزار نفر از مردم پاکستان جان باختند و بيش از يک مليون خانه خراب شد. طبق آمار سازمان ملل متحد حدود بيست و يک مليون انسان در اين سيل آواره و بي خانمان شدند. جمهوري اسلامي ايران با توجه به قرابت هاي فرهنگي و همسايه گي، بيشترين نقش را در کمک رساني به سيل زدگان پاکستان داشته است.
نظرات کاربران
UserName