پوستر فيلم ملك سليمان
ملک سليمان عنوان يك فيلم دنباله دار سينمايي محصول ايران است که در سال ???? به روي پرده خواهد رفت. اين فيلم بر اساس قصه هاي قرآن ساخته شده‌است. ملك سليمان اولين فيلم با عنوان فاخر است كه بودجه ميلياردي ساخت آن از رديف بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 84 برداشت شده است.
كار تحقيقات فيلم از سال 84 شروع شد و گروه به اين نتيجه رسيد كه متخصصان داخلي توانايي و تجربه كافي براي انجام جلوه هاي ويژه ملك سليمان را ندارند. چون از ابتدا سازندگان فيلم تصميم به انتخاب عوامل خارجي براي انجام جلوه هاي بصري فيلم گرفته بودند، سفرهاي متعددي به شركتهاي مختلف فيلم سازي جهان داشتند و در نهايت لئو لو (هنگ كنگ) به عنوان مدير جلوه هاي بصري ملك سليمان انتخاب شد.
نظرات کاربران
UserName