والپيپر با نقش بالن
يک بالون، گونه‌اي هواگرد است که به دليل شناوري، در بالا باقي خواهد ماند. يک بالون با وزش باد به جنبش در مي‌آيد و آسمان را درمي‌نوردد. بالون با يک کشتي‌هوايي که هواگرد شناوري است که مي‌تواند در هوا به گونه‌اي کنترل شده حرکت کند، ناهمسان است.
نظرات کاربران
UserName