والپيپر fwa
اين وب سايت در سال 2000 در انگليس تاسيس شده است و در آن وب سايت هائي که جديدترين تکنولژي ها را بکار مي برند به نمايش گذارده مي شود. ايده هاي جديدي که نقش تعيين کننده اي در آينده مدرن سايت ها خواهند داشت. FWA هرروز يک سايت جديد را به نمايش مي گذارد. با علامت اختصاري Site Of The Day (SOTD) و همچنين هر ماه نيز يک سايت را معرفي مي کند با علامت اختصاري Site Of The Month (SOTM) و مجموع اين دوازده سايت برتر را دريک همه پرسي و انتخاب مردمي شرکت داده و بهترين سايت سال انتخاب مي شود.
نظرات کاربران
UserName