پيل
فيل نام حيواني بزرگ‌جثه از راسته خرطوم‌داران (Proboscidea) از خانواده فيلان (Elephantidae) که بيشتر بومي هندوستان و آفريقا مي‌باشد. فيل ها سنگين ترين جانوران خشکي هستند.دو گونه فيل وجود دارد؛ يکي فيل آفريقايي که در آفريقا زندگ مي کند و ديگري هم فيل هندي که ساکن هند است.اين جانوران از خرطوم دراز خود به عنوان يک دست استفاده مي کنن و يا آن غذا و آب را دردهان خود مي گذارند. جنس عاج فل ها مانند جنس دندان است و فيل هاي نراز عاج براي جنگيدن استفاده مي کنند.
نظرات کاربران
UserName