شیرجه در قسمت کم عمق استخر
در تصویر زیر شیرجه زدن در قسمت کم عمق استخر را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName