شوخی گربه با موش
در تصویر زیر شوخی عروس خانم با میهمانان در مراسم پرتاب دسته گل عروس را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName