حادثه
در تصویر زیر مردی را میبینیم که پشت موتور نشسته و دچار حادثه میشود.
نظرات کاربران
UserName