شامپانزه دوچرخه سوار
در تصویر زیر شامپانزه ای را در حال دوچرخه سواری مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName