شکار و خوردن ملخ
در تصویر زیر شکار و خوردن ملخ در یک ثانیه را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName