شکار کردن حیرت انگیز
در تصویر زیر شکار کردن حیرت انگیز یک پرنده توسط سگ شکاری را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName