سوتی فوتبالیست
در تصویر زیر سوتی خنده دار بازیکن فوتبال هنگام ضربه زدن به توپ را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName