سقوط هواپیمای جنگی و فرار خلبان!
در تصویر زیر سقوط و آتش گرفتن هواپیمای جنگی و فرار خلبان را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName