سقوط خطرناک هنگام بالا رفتن از درخت
در تصویر زیر سقوط خطرناک پسر بچه ای را هنگام بالا رفتن از درخت مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName