بهترين ماشين هاي سال2011
بهترين ماشين هاي سال 2011 عبارتند از:
Honda Odyssey, Buick Regal, Kia Sportage, Ford Explorer, Mazda 2, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Equus, Volkswagen Jetta, Toyota Scion tC, Nissan Rogue, Saab 9-5
نظرات کاربران
UserName