زنی که میخواست با یک اسلحه قدرتمند شلیک کند!
در تصویر زیر زنی را مشاهده میکنیم که میخواست با یک اسلحه قدرتمند شلیک کند.
نظرات کاربران
UserName