زمین خوردن ناجور یک زن
در تصویر زیر زمین خوردن ناجور زنی که خیلی اعتماد به نفس داشت را هنگام عبور از خیابان اب گرفته مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName