مارمولک زبان دراز
در تصویر زیر زبان بلند و دراز مارمولکی را هنگام شکار یک حشره مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName