چاه نکن بحر کسی...
در تصویر زیر قورباغه هایی را مشاهده میکنیم که به شکار حشره مشغولند که ناگهان توسط تمساحی بلعیده میشوند.
نظرات کاربران
UserName