گردبادی که یک درخت را می شکند
در تصویر زیر گردبادی که یک درخت را می شکند مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName