فیل غول پیکری که ازموش میترسد
در تصویر زیر فیل غول پیکری که با دیدن موش از شدت ترس فرار میکند را مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName