لحظه ای که نزدیک بود اتوبوس یک سواری را له کند
در تصویر زیر لحظه ای که نزدیک بود اتوبوس یک سواری کوچک را له کند مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
تصویر متحرک

اتوبوس

سواری
تصاویر مرتبط