سگی با اضافه وزن بیش از حد
در تصویر زیر سگی که از اضافه وزن بیش از حد رنج می برد را مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName