پاپ بنديکت شانزدهم در انگليس
سفر چهار روزه پاپ بنديکت شانزدهم به انگليس که همراه با استقبال و همچنين اعتراض عده اي از مردم انگليس روبرو شد. او همچنين در پارلمان انگليس به سخنراني پرداخت و همراه با اسقف اعظم کانتربري مراسم دعاي همگاني را برگزار کرد.
نظرات کاربران
UserName