سد عاطفی
رهبر انقلاب خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی: من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهرهپردازیهای موهن و سخیف، بین شما و واقعیّت، سدّ عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بیطرفانه را از شما سلب کنند.
نظرات کاربران
UserName