دانشمندان، چراغهای زمین، جانشینان پیامبران، وارثان من و وارثان پیامبرانند
رسول خدا (صلّی الله علیه وآله):
العُلَماءُ مَصابیحُ الأرضِ وخُلَفاءُ الأنبیاءِ ووَرَثَتی ووَرَثَةُ الأنبِیاءِ
**دانشمندان، چراغهای زمین، جانشینان پیامبران، وارثان من و وارثان پیامبرانند
**Scholars are the torches of the earth, the prophets’ representatives, and heirs to me and the other prophets.
/نهج الفصاحه، ح 2014. (nahj-al-fasahat)
نظرات کاربران
UserName