نماد شركت اپل
نماد اصلي اپل توسط استيو جابز و رون وين طراحي شده بود که ايزاک نيوتن را نشان مي‌داد درحالي که زير يک درخت سيب نشسته‌است .هرچند اين طرح خيلي زود با طرح مشهور سيب رنگين کمان که يک گاز از کنار آن گرفته شده تعويض شد.اين يکي از طرحهايي بود که راب يانوف در سال ???? به جابز نشان داده بود.. در سال ???? نماد اپل تک رنگ شد بدون اينکه رنگ خاصي براي آن به کار رود، براي مثال سيب بر روي PowerMac G? و Apple iMac خاکستري است، در Mac OS X به صورت پيش فرض آبي است. در صفحه بوت OS X ???? و OS X ???? رنگ کرومي دارد و بر روي iBook و PowerBook G? وMacBook Pro سفيد است. نماد اپل يکي از شناخته شده ترين نمادها در جهان است و به طور برجسته در تمامي محصولات اپل و فروشگاه‌ها ديده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName