مرغ تخم‌طلای نفتی عمو سام!!!
عربستان، مرغ تخم طلای نفتی عمو سام !!!
نظرات کاربران
UserName