تجهیز داعش، توسط آمریکا
آمریکاییها داعش را در استان صلاح الدین به سلاح تجهیز کردند
نظرات کاربران
UserName