شرکت اَپِل
در مورد داستان شکل گيري و نام گذاري اين شرکت حرفهاي بسيار متفاوتي گفته شده است.مثلا بعضي از افراد مي گويند که دليل نام گذاري اين بوده است که موسس اين شرکت به سيب بسيار علاقه داشته است و در زماني که در فکر انتخاب نام براي شرکتش بوده,سيبي را گاز مي زده است و براي همين هم شکل لوگوي اين شرکت به صورت سيبي گاززده مي باشد. اما معتبرترين داستاني که در مورد شکل گيري اين شرکت بيان شده بدين صورت است که موسس شرکت اپل,استيو جابز,قبل از راه اندازي اين شرکت به سراغ بيل گيتس مدير سابق شرکت مايکروسافت مي رود و به او پيشنهاد ميکندکه با همراهي هم شرکتي را به راه اندازند که در 2زمينه سخت افزار و نرم افزار فعاليت هاي گسترده اي را انجام دهد.چيزي که امروزه اپل به آن دست يافته است. اما بيل گيتس به نرم افزار علاقه بسيار زيادي داشت و فقط به آن فکر ميکرد.به همين خاطر هم پيشنهاد استيوجابز را رد کرد و به او گفت که اين کار مانند اين است که تو يک سيب را گازبزني و سپس آن را به دور اندازي. استيو جابز هم نام شرکت خود را اپل که در فارسي به معناي سيب است,گذاشت و لوگوي ابتدايي شرکت او يک درخت سيب بود.اما پس از مدتي استيوج
نظرات کاربران
UserName